Tafelcultuur en porselein

Empire servies met goud versierd periode 1820-1850

empire-servies-met-goud-versierd-periode-1820-1850-10

Tot aan het begin van de 18e eeuw kon porselein alleen in het Verre Oosten worden geproduceerd en vooral in China. De Chinezen wisten het procedé om porselein te maken lang geheim te houden, maar aan het begin van de 18de eeuw lukte het de alchemist Johann Friedrich Böttger, met financiële steun van August de Sterke, keurvorst van Saksen, om  porselein te maken. In de loop van de 18e eeuw zorgen technische ontwikkelingen ervoor dat men het polychrome Kakiemon porselein (uit Japan) kon imiteren.

 

In de 18e eeuw ontstaat ook een tafelcultuur waarbij porselein en zilver, kristal, damast en tafeldecoraties gemaakt steeds belangrijker worden. De ontwikkeling van die tafelcultuur hangt sterk samen met de economische groei vanaf 1750, als we het begin van de Industriële revolutie zien ontstaan.  Niet alleen bij vorstenhoven wordt aandacht besteed aan rijk versierde tafels, er ontstaat een nieuwe klasse van rijke handelaren en fabrikanten die zorgen voor een grote vraag naar porselein.empire-servies-met-goud-versierd-periode-1820-1850-9

 

In de 18e eeuw en de eerste helft van de 19e eeuw (en ook wel langer als we naar de historiserende stijlen kijken), richt men zich bij het ontwerp op de stijlen van de vorstenhuizen. We spreken in Frankrijk dan ook over Louis Quinze en Louis Seize en in de 19e eeuw over Empire (naar Napoleon) en Louis Philippe stijl. Het door ons aangeboden serviesje is Empire. De Empire periode loopt tot 1815 (Napoleon wordt verslagen bij Waterloo). Het serviesje zal ergens tussen 1810 en 1850 gemaakt zijn.empire-servies-met-goud-versierd-periode-1820-1850-11