Henri van de Velde (1896-1969)

Henri van de Velde (1896-1969)

Henri van de Velde

Henri van de Velde


Van de Velde studeerde onder andere in München en Parijs. Hij was lid van  St. Lucas in Amsterdam. In de loop van zijn carrière legt hij zich steeds meer toe op het symbolisme met vooral bijbelse en mythologische figuren. Hij ontwikkelt een grote belangstelling voor de techniek van het schilderen en verdiept zich onder andere in de chemische samenstelling van verf van middeleeuwse kunstenaars om hun realistische toets te kunnen benaderen. Het modernisme en het futurisme kan hij daarom minder waarderen. Hij vond dat de kunst zich daarmee vervreemdde van het volk en steunt daarom ook de Duitse acties tegen Entartete Kunst; dat zal een reden zijn geweest om lid te worden van de NSB. In de aanloop naar en tijdens de Tweede Wereldoorlog vervaardigde hij twee schilderijen, De nieuwe Mensch en Engel der Gerechtigheid, beiden propageren het gedachtegoed van het Nationaalsocialisme. Kort na de Bevrijding wordt Van de Velde gearresteerd en geïnterneerd in het Bewaringskamp  te Amersfoort. Na zijn definitieve invrijheidstelling in 1948 heeft hij nog geschilderd en geëxposeerd maar hij werd door de kunstwereld genegeerd en door het grote publiek vergeten.
Henri van de Velde
Olieverf op paneel. De afmetingen zijn 30*39,5 cm.Henri van de Velde